برگزاری رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان فارسمسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان فارس با حضور 120 ورزشکار در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد.

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان فارس با حضور 120 ورزشکار در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد.


به گزارش سایت رسم یفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان فارس چندی پیش با حضور نزدیک به 120 ورزشکار در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در مجموعه ایثار شیراز برگزار و در پایان و در رده های سنی مختلف، باشگاه های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.