تکذیب یک درخواستفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تا به امروز از هیچ قهرمانی بابت تدریس کلاس های عملی خود درخواست نکرده و نخواهد کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تا به امروز از هیچ قهرمانی بابت تدریس کلاس های عملی خود درخواست نکرده و نخواهد کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، چندی پیش یکی از قهرمانان مچ اندازی در فضای مجازی عنوان کرده بود، علیرغم مخالفت هایی که با سیاست های فدراسیون داشته و دارد، بنا به درخواست فدراسیون پذیرفته است که کار تدریس فنی کلاس های عملی این فدراسیون را در رشته مچ اندازی بر عهده بگیرد. ادعایی که هیچ کس در فدراسیون آن را تایید نکرده و نم یکند.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن احترام به این قهرمان عزیز، اعلام می دارد؛ بر اساس درخواست نکرده خود، تصمیم گرفته است در خصوص تدریس کلاس های این چنینی از مدرسینی استفاده نماید که تدریس برای فدراسیون را برای خود افتخار می دانند و در این راه هم فدراسیون به هیچ وجه از انتقاد خود دست برنخواهد داشت.