امیر بیات داغدار شدامیر بیات از قهرمانان و بزرگان رشته بدنسازی و پرورش اندام امروز در سوگ مادر بزرگوار خود سیاه پوش شد.

امیر بیات از قهرمانان و بزرگان رشته بدنسازی و پرورش اندام امروز در سوگ مادر بزرگوار خود سیاه پوش شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، امیر بیات از قهرمانان و سرمایه های رشته بدنسازی و پرورش اندام پیش از ظهر امروز در غم از دست دادن مادر بزرگوار خود داغدار شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن عرض تسلیت به امیر بیات برای والده بزرگوار ایشان از ذرگاه خداوند طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر آرزو دارد.