رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

پورعليفرد بهترين مدير IFBB در سال ٢٠١٨ناصر پورعليفرد در جريان رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا بعنوان بهترين مدير سال ٢٠١٨ IFBB معرفي شد.

ناصر پورعليفرد در جريان رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا بعنوان بهترين مدير سال ٢٠١٨ IFBB معرفي شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام در شب پاياني رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ايران بعنوان بهترين مدير سال ٢٠١٨ IFBB انتخاب و معرفي شد و جايزه بهترين مدير سال را دريافت كرد ، جايزه اي كه پورعليفرد آنرا به رضا درويش مدير تيم ملي اعزامي به رقابت هاي اسپانيا هديه كرد .