رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

قهرماني در ديار ماتادورهاملي پوشان كشورمان در رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا با شايستگي و با اختلاف امتياز بالا به مقام قهرماني رسيدند.

ملي پوشان كشورمان در رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا با شايستگي و با اختلاف امتياز بالا به مقام قهرماني رسيدند.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ملي پوشان پرورش اندام ، بادي كلاسيك و فيزيك ايران با شايستگي و با قاطعيت در رقابت هاي قهرماني جهان در بنيدروم اسپانيا به مقام قهرماني رسيدند ، عنواني كه الحق و الانصاف ملي پوشان كشورمان از هر نظر استحقاق آنرا داشتند.

در رقابت هاي اسپانيا و بعد از تيم ملي ايران تيم كره جنوبي دوم شد و عراق در جاي سوم ايستاد.