رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

روشن ضمیر قهرمان قهرمانان شدمرتضی روشن ضمیر در رقابتی تمام ایرانی بر سر کسب اورالی رقابت های جهانی اسپانیا به مقام ارزشمند قهرمان قهرمانان رقابت های پرورش اندام جهانی در اسپانیا دست یافت.

مرتضی روشن ضمیر در رقابتی تمام ایرانی بر سر کسب اورالی رقابت های جهانی اسپانیا به مقام ارزشمند قهرمان قهرمانان رقابت های پرورش اندام جهانی در اسپانیا دست یافت.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مرتضی روشن ضمیر قهرمان وزن 100+ کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا در رقابتی تمام ایرانی بر سر کسب عنوان اورالی مسابقات جهانی اسپانیا چنان درخششی را به نمایش گذاشت که حد و حصری نداشت.

روشن ضمیر در عین شایستگی به عنوان ارزشمند اورالی رقابت های جهانی اسپانیا در رشته پرورش اندام دست یافت.