رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

روشن ضمیر همه را رو سفید کردمرتضی روشن ضمیر قهرمان خوب و با اخلاق وزن 100+ کیلو گرم که به همراه عبدالحسن آل بوعلی در رقابت های جهانی اسپانیا شرکت کرده بود، پنجمین و آخرین مدال طلای تیم ایران را از آن خود کرد.

مرتضی روشن ضمیر قهرمان خوب و با اخلاق وزن 100+ کیلو گرم که به همراه عبدالحسن آل بوعلی در رقابت های جهانی اسپانیا شرکت کرده بود، پنجمین و آخرین مدال طلای تیم ایران را از آن خود کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مرتضی روشن ضمیر قهرمان خوب و با اخلاق پرورش اندام در وزن 100+ کیلو گرم در رقابت های جهانی اسپانیا خیلی چیزها را ثابت کرد.

روشن ضمیر در وزنی به مدال طلا و قهرمانی رسید، که عبدالحسن آل بوعلی دیگر ورزشکار کشورمان در آن به مقام چهارمی دست یافت.