رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

نیکبخت به قولش عمل کرد و طلا گرفتعلی اکبر نیکبخت در وزن 100 کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا به قولش عمل کرد و طلا گرفت.

علی اکبر نیکبخت در وزن 100 کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا به قولش عمل کرد و طلا گرفت.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، علی اکبر نیکبخت قهرمان خوب مازندرانی کشورمان همان طور که وعده داده بود به مدال طلای وزن 100 کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا دست یافت.

مدالی که نیکبخت گرفت برای بدست آوردن آن رقابتی دیدنی با سایر حریفان خود داشت.