رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

سومین طلای جهانی پرورش اندام ایرانمرتضی شفیعی ورزشکار وزن 95 کیلو گرم ایران نیز طلایی شد.

مرتضی شفیعی ورزشکار وزن 95 کیلو گرم ایران نیز طلایی شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مرتضی شفیعی ورزشکار وزن 95 کیلو گرم ایران در رقابت های جهانی اسپانیا به قدری خوب ظاهر شد که مدال طلا کمترین پاداش برای بود.

با طلای شفیعی تعداد طلاهای کاروان اعزامی ایران به رقابت های پرورش اندام قهرمانی جهان به عدد 3 رسید.