رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

در 90 کیلو گرم هم طلایی شدیمرنگ مدال قهرمان شایسته ایرانی در وزن 90 کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا طلایی بود.

رنگ مدال قهرمان شایسته ایرانی در وزن 90 کیلو گرم رقابت های جهانی اسپانیا طلایی بود.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، زین العابدین محمدی ورزشکار وزن 90 کیلو گرم ایران در رقابت با 17 ورزشکار از 17 کشور جهان خوش رنگ ترین مدال مسابقات را از آن خود کرد و طلایی شد.

طلای محمدی در حقیقت دومین مدال طلای کاروان پرورش اندام ایران بود.