رقابت های جهانی 2018- اسپانیا؛

طلای خوش رنگ جهانی برای زارعدومین مدال ورزشکاران کشورمان در رقابت های پرورش اندام قهرمانی جهان در بنیدروم اسپانیا به رنگ طلا بود.

دومین مدال ورزشکاران کشورمان در رقابت های پرورش اندام قهرمانی جهان در بنیدروم اسپانیا به رنگ طلا بود.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجتبی زارع ورزشکار خوب کشورمان در رقابت های وزن 85 کیلو گرم جهان در اسپانیا که در آن 17 ورزشکار شرکت داشتند، توانست با ارائه یک نمایش خوب به عنوان اول مسابقات دست پیدا کند.

مدال طلای مجتبی زارع بعد از برنز شکرزاده دومین مدال تیم ملی پرورش اندام کشورمان در بنیدروم اسپانیا بود.