نتایج مچ اندازان ایرانی در رقابت های جهانی ترکیهچهلمین دوره رقابت های مچ اندازی قهرمانی جهان با حضور مچ اندازان 130 کشور جهان در آنتالیای ترکیه برگزار شد.

چهلمین دوره رقابت های مچ اندازی قهرمانی جهان با حضور مچ اندازان 130 کشور جهان در آنتالیای ترکیه برگزار شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، چهلمین دوره رقابت های مچ اندازی قهرمانی جهان چندی پیش در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد، رقابت هایی که در آن برای نخستین بار در تاریخ این رشته، تیمی از ایران با 8 ورزشکار و 3 همراه حضور داشت.

تیمی که در تجربه اول نمره قبولی گرفت، ضمن اینکه در حاشیه همان مسابقات اتفاقات خوبی برای مچ اندازان کشورمان رخ داد. نتایج حاصل از تلاش نفرات اعزامی به مسابقات بشرح ذیل بدست آمده است:

***رده سنی امید (چپ دست) تعداد شرکت کننده 13 نفر
70 کیلو گرم: حافظ محمدی آذر- دوازدهم

***رده سنی امید (راست دست) تعداد شرکت کننده 13 نفر
70 کیلو گرم: حافظ محمدی آذر- سیزدهم

***رده سنی بزرگسالان (چپ دست) تعداد شرکت کننده 22 نفر
85 کیلو گرم: احمد خراسانی- چهاردهم

***رده سنی بزرگسالان (راست دست) تعداد شرکت کننده 24 نفر
85 کیلو گرم: احمد خراسانی- شانزدهم

***رده سنی پیشکسوتان (چپ دست) تعداد شرکت کننده 22 نفر
75 کیلو گرم: محمدرضا انصاری- نهم

***رده سنی پیشکسوتان (راست دست) تعداد شرکت کننده 22 نفر
75 کیلو گرم: محمدرضا انصاری- بیست و دوم

***رده سنی پیشکسوتان (چپ دست) تعداد شرکت کننده 14 نفر
100 کیلو گرم: محمدحسین لطف آبادی- یازدهم
100 کیلو گرم: محمدرضا خانلاری- دوازدهم

***رده سنی پیشکسوتان (راست دست) تعداد شرکت کننده 13 نفر
100 کیلو گرم: محمدرضا خانلاری- دوازدهم
100 کیلو گرم: محمدحسین لطف آبادی- سیزدهم

***رده سنی پیشکسوتان (چپ دست) تعداد شرکت کننده 7 نفر
100+ کیلو گرم: ابوالفضل شایسته- پنجم

***رده سنی پیشکسوتان (راست دست) تعداد شرکت کننده 7 نفر
100+ کیلو گرم: ابوالفضل شایسته- پنجم

***رده سنی پیشکسوتان بالای 60 سال (چپ دست) تعداد شرکت کننده 7 نفر
75 کیلو گرم: مسیح رنجبر- ششم

***رده سنی پیشکسوتان بالای 60 سال (راست دست) تعداد شرکت کننده 8 نفر
75 کیلو گرم: مسیح رنجبر- هفتم

***رده سنی پیشکسوتان (راست دست) تعداد شرکت کننده 30 نفر
80 کیلو گرم: علیرضا احمدی- هجدهم

رده معلولان ایستاده (چپ دست) تعداد شرکت کننده 10 نفر
55 کیلو گرم: حافظ محمدی آذر- چهارم

رده معلولان ایستاده (راست دست) تعداد شرکت کننده 8 نفر
55 کیلو گرم: حافظ محمدی آذر- هشتم

گفتنی است، تیم مچ اندازی ایران در مجموع امتیازات تیمی آقایان و بانوان، رده سی و پنجم جهان را بدست آورد.