جلسه هیات رئیسه فدراسیون برگزار شدجلسه هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.

جلسه هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جلسه اعضای هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور رئیس و دبیر فدراسیون و تمامی اعضاء برگزار شد.

جلسه ای که در آن اعضای هیات رئیسه فعالیت های انجام شده از جمله چهارمین دوره رقابت های بین المللی جام الماس خلیح فارس را رصد کرده و در خصوص فعالیت های آینده به بحث و گفتگو پرداختند.