برگزاری دومین اردوی آمادگی ملی پوشان اعزامی به آسیادومین اردوی آمادگی ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی بنیدروم اسپانیا فردا برگزار می شود.

دومین اردوی آمادگی ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی بنیدروم اسپانیا فردا برگزار می شود.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دومین اردوی آمادگی ملی پوشان پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک اعزامی به رقابت های جهانی بنیدروم اسپانیا ساعت 10 فردا یکشنبه 6 آبان ماه با حضور رئیس و دبیر فدراسیون در محل باشگاه مخابرات واقع در فردوس شرق برگزار خواهد شد.

گفتنی است، رقابت های جهانی اسپانیا روزهای 19 و 20 آبان ماه در شهر بنیدروم برگزار و تیم های اعزامی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود روز 17 آبان ماه عازم کشور اسپانیا خواهد شد.