آرزويي كه سرانجام محقق شد!

رجبلو: خوشحالم كه بچه ها حضور در رقابت هاي جهاني را تجربه كردندرئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: از اينكه مچ اندازان ايران براي نخستين بار در رقابت هاي جهاني شركت كرده اند بسيار خوشحالم.

رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: از اينكه مچ اندازان ايران براي نخستين بار در رقابت هاي جهاني شركت كرده اند بسيار خوشحالم.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، عزت رجبلو رئيس كميته مچ اندازي ايران كه همراه تيم ملي در آنتاليا حضور دارد ، ضمن اعلام مطلب بالا گفت: كيفيت مسابقات جهاني آنتاليا بسيار بالاست و قهرمانان صاحب نام بسياري در آن شركت دارند كه همين مسئله كيفيت فني مسابقات را صد چندان كرده است.

رجبلو افزود: اگرچه اميد داريم كه بچه ها بتوانند مزد شايستگي خود را بگيرند ، اما بايد قبول كنيم كه اين كار در رقابت هاي جهاني كار چندان آساني نخواهد بود.

رجبلو شرايط كلي تيم را خوب توصيف كرد و گفت: اطمينان دارم با حضور مهدي نصيبي در رقابت هاي جهاني از اين پس نگاه فدراسيون به اين رشته يك نگاه ويژه خواهد بود.