علیزاده سکان دار هیات آذربایجان غربی باقی ماندمحمدرضا علیزاده امامزاده پس از کسب 16 رای تمام از اعضاء مجمع، صبح امروز حکم انتصاب خود به عنوان ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی را دریافت کرد.

محمدرضا علیزاده امامزاده پس از کسب 16 رای تمام از اعضاء مجمع، صبح امروز حکم انتصاب خود به عنوان ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی را دریافت کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، صبح امروز 22 مهر ماه نجف زاده به عنوان نماینده هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی با حضور در فدراسیون، حکم انتصاب محمدرضا علیزاده امامزاده را به عنوان رئیس آن هیات دریافت کرد.

مجمع انتخاباتی هیئت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان روز چهارشنبه 18 مهر ماه برگزار شد و غربی محمدرضا علیزاده امامزاده با کسب 16 رای از اعضای مجمع به مدت 4 سال سکان دار هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان باقی ماند.