بارش طلا از آسمان اولانباتور؛

ملی پوشان گل کاشتند!رقابت های پرورش اندام قهرمانی مردان آسیا امروز در اولانباتور مغولستان برگزار شد. رقابت هایی که برتری بی چون و چرای دلاور مردان کشورمان هیچ جای بحثی را برای دیگر رقیبان آسیایی باقی نگذاشت و حکم به قهرمانی بلامنازع آنها داد.

رقابت های پرورش اندام قهرمانی مردان آسیا امروز در اولانباتور مغولستان برگزار شد. رقابت هایی که برتری بی چون و چرای دلاور مردان کشورمان هیچ جای بحثی را برای دیگر رقیبان آسیایی باقی نگذاشت و حکم به قهرمانی بلامنازع آنها داد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورس اندام، در رقابت های پرورش اندام قهرمانی مردان آسیا فرشاد گنجی در 70 کیلو گرم، فرامرز عزیزی در 75 کیلو گرم، حسینعلی گزمه در 80 کیلو گرم، مهدی ارزشمند در 85 کیلو گرم، مجید جامعه بزرگ در 95 کیلو گرم و سعید مهدی علوی در +100 کیلو گرم کشورمان مدال طلا به ارنغان آوردند.

ابوالفضل شایفی در 90 کیلو گرم، عباس شکرزاده در 95 کیلو گرمو مرتضی محمودی در 100 کیلو گرم صاحب گردن آویز نقره شدند و میلاد حاجیوند نیز در وزن 80 کیلو گرم از رسیدن به جمع فینالیست ها باز ماند.