همه چيز بر پايه انصاف و منطق؛

همراهي رسانه ها در سالي كه گذشتروزي را در نظر بگيريد كه هيچ خبري نباشد و اصحاب رسانه نيز هيچ خبري را منتشر نكنند . بديهي است آن روز ، يك روز بي هيجان و ملال آور خواهد بود و چنين روزي را بدون شك هيچ كس دوست نخواهد داشت.

روزي را در نظر بگيريد كه هيچ خبري نباشد و اصحاب رسانه نيز هيچ خبري را منتشر نكنند . بديهي است آن روز ، يك روز بي هيجان و ملال آور خواهد بود و چنين روزي را بدون شك هيچ كس دوست نخواهد داشت.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام در دنياي امروز ، اگر رشته هاي مختلف ورزشي و قهرمانان آنها توانسته اند هوادران و طرفداران سينه چاك بسياري را براي خود دست و پا كنند ، صرفا بواسطه وجود رسانه هايي بوده ، كه اين وظيفه مهم را عهده دار بوده اند.

رسانه هايي كه در نهايت بيطرفي و استقلال اخبار خوب و بد آن رشته و قهرمانان آنرا انتشار مي دهند ، اخباري كه اصحاب رسانه براي انتشار آنها دلايل منطقي خودشان را دارند و مي توانند از خبر و يا خبرهاي خود بدرستي و بخوبي دفاع كنند.

اگر انتظار داشته باشيم كه اصحاب رسانه بدور از وجدان كاري خود، تنها آن چيزي را كه ما دوست داريم منتشر كنند ، اين خواسته يك خواسته غير منطقي و يك ظلم بسيار بزرگ به خودمان و جامعه اي خواهد بود كه خواهان شنيدن اخبار درست و متفاوت از سوي راويان آن است.

كاري كه بدون شك هم نيش خواهد داشت و هم نوش ! و چنانچه اين مهم را بپذيريم، آنگاه ادامه ايام برايمان آسان تر و آرماني تر خواهد بود فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام با توجه به شرايط ورزش خود ، كه از
حداقل ها نيز در امر تبليغ و اطلاع رساني محروم بوده و هست ، عملكرد اصحاب رسانه را در خصوص همراهي با اين رشته در سال ٩٨ را عملكردي بر پايه انصاف و منطق ارزيابي و همواره ، همراهي آنها را يك افتخار بزرگ براي خود مي داند.

رسانه هايي كه نوع نگاه شان به رشته بدنسازي و پرورش اندام و قهرمانان آن باعث رونق و رواج هر چه بيشتر اين رشته پرطرفدار شده است. كاري ارزشمند كه بايد تقويت و از آن به بهترين شكل ممكن حمايت شود.