دغدغه جدي باشگاه داران در خصوص اهميت سلامتي افراد جامعه

دغدغه جدي باشگاه داران در خصوص اهميت سلامتي افراد جامعه ................................................ بدون شك و در شرايط كنوني كه خطر شيوع بيماري كرونا بطور جدي جامعه و مردم آنرا تهديد مي كند ، شايد بهترين تصميم در جهت سلامت شهروندان تعطيلي باشگاههاي بدنسازي باشد .

بدون شك و در شرايط كنوني كه خطر شيوع بيماري كرونا بطور جدي جامعه و مردم آنرا تهديد مي كند ، شايد بهترين تصميم در جهت سلامت شهروندان تعطيلي باشگاههاي بدنسازي باشد .
به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، تني چند از باشگاه داران پايتخت با توجه به لزوم اهميت سلامت شهروندان ، بهترين راه حل را براي عبور از اين مرحله خطرناك ، تعطيلي باشگاههاي بدنسازي با دستورالعمل ادارات كل ورزش و جوانان دانستند .
ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن اظهار تاسف از شيوع بيماري كرونا و شرايط رواني فعلي جامعه و تهديدي كه در اين راه وجود دارد به باشگاهداران توصيه كرد كه اولويت اول و آخر آنها بحث سلامتي مردم باشد و در اين راه هر كاري از جمله تصميم به تعطيلي باشگاهها و انجام صد در صدي موارد بهداشتي را رعايت نمايند .
محسن يزداني مدير باشگاههاي
زنجيره اي هيربد در تماسي با فدراسيون اعلام كرد كه بدليل اهميت بحث سلامت افراددجامعه ٥ شعبه خود را تعطيل كرده و چنانچه شرايط حادتر شود بقيه
شعبه هاي هيربد را نيز تعطيل خواهد كرد .
وحيد اكبرزاده مدير باشگاه مخابرات نيز سلامت مردم را از اولويت هاي اصلي جامعه دانسته و گفت : وقتي صحبت از حفظ سلامت روحي و رواني مردم و اهميت آن مي شود ديگر حجت بر همگان تمام است و ما نيز بر اساس همين اعتقاد ترجيح داده ايم باشگاه را تا اطلاع ثانوي تعطيل كنيم .
مجيد مظفري مدير باشگاههاي پيشتازان سلامتي نيز در اين باره گفت : اگر چه تمامي موارد و مسائل بهداشتي در باشگاههاي خود را جهت سلامتي شهروندان انجام داده و مي دهيم اما بنظرمي آيد كه در شرايط كنوني كشور بهترين تصميم ، تعطيلي باشگاهها باشد كه بايد ادارات كل در اين راه پيشقدم شوند .
مجيد سرايي مدير باشگاههاي نهايت نيز در اين باره گفت : منتظر دستور اداره كل در خصوص تعطيلي باشگاهها هستيم ، چرا كه خط قرمز همه ما در اين شرايط بايد توجه به اميت رواني و سلامت مردم باشد .
مهدي كامراني مدير باشگاه كامراني هم در اين خصوص گفت : بايد بپذيريم كه همه ما يك وظيفه مشترك داشته و داريم و آن هم بالا بردن ضريب سلامتي روحي و رواني شهروندان عزيز است . شهرونداني كه بخوبي متوجه شرايط شده و بيشتر از هميشه بهداشت فردي خود را رعايت
مي كنند ، اما بنظر من اين نبايد پايان كار باشد و ادارات كل بايد تصميم نهايي را در خصوص تعطيلي باشگاهها اتخاذ و باشگاهداران را در اين باره همراهي نمايند .