نصیبی: سلامت ورزشکاران و خانواده های آن ها اولویت اول و آخر ماستآنچه برای ما در فدراسیون مهم بوده و هست، سلامت ورزشکاران در تمامی شرایط می باشد که بر سر آن هم هرگز تابع احساسات نخواهیم شد.

آنچه برای ما در فدراسیون مهم بوده و هست، سلامت ورزشکاران در تمامی شرایط می باشد که بر سر آن هم هرگز تابع احساسات نخواهیم شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون در خصوص تاخیر در لغو رقابت های بندعباس گفت: ما با توجه به شرایط خاص ورزشکاران خود و شرایط کشور طی استعلامی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان خواستیم که با یک تصمیم گیری بموقع کار را برای ما و ورزشکاران رشته ما هرچه زودتر مشخص کنند.

ما طی نامه ای که روز شنبه برای سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال داشتیم از ایشان خواستیم تا با توجه به تمامی جوانب کار تکلیف را برای ما روشن نمایند که پاسخ ایشان و دیگر مسئولان تصمیم گیرنده در صبح روز یکشنبه مبنی بر لغو رقابت های بندرعباس بدست ما رسید که ما نیز بلافاصله آن را اعلام کردیم.

نصیبی در ادامه گفت: تصمیمی که گرفته شده بر اساس اولویتی بوده که فدراسیون همواره برای سلامتی ورزشکاران و خانواده آنها قائل بوده و هیچ ملاحظه ای نیز در این تصمیم صورت نگرفته است.