15 اسفند ماه، زمان برگزاری آزمون مجدد مربیگری درجه 3متقاضیانی که پیش از این برای حضور درآزمون مجدد ثبت نام کرده اند برای تکمیل مرحله ثبت نام خود تا تاریخ 13 اسفند ماه 98 فرصت دارند.

متقاضیانی که پیش از این برای حضور درآزمون مجدد ثبت نام کرده اند برای تکمیل مرحله ثبت نام خود تا تاریخ 13 اسفند ماه 98 فرصت دارند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، آن دسته از متقاضیانی که پیش از این برای حضور در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 ثبت نام اولیه را انجام داده اند، جهت واریز مبلغ موزد نظر و تکمیل مراحل ثبت نام از تاریخ 28 بهمن ماه لغایت 13 اسفند ماه سال جاری می توانند با مراجعه به آدرس http://portal.iranbbf.ir/Azmon/Fed گزینه ثبت نام واجدین شرایط آزمون مجدد را انتخاب و فرایند ثبت نام خود را تکمیل و کارت ورود به مرحله آزمون را چاپ و دریافت کنند. گفتنی است آزمون مجدد در تاریخ پنجشنبه 15 اسفند ماه سال جاری در کانون توحید تهران برگزار خواهد شد.