جلسه مسئولان هماهنگ كننده رقابت های قهرماني باشگاههاي کشوربندرعباس به روايت تصوير .29 بهمن ماه 1398عکس هااز: ماریا قربانی