رقابت های مچ اندازی و فیتنس بانوان سال 99 برگزار می شودرقابت های فیتنس و مچ اندازی بانوان سال 1399 برگزار خواهد شد.

رقابت های فیتنس و مچ اندازی بانوان سال 1399 برگزار خواهد شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، زهره مرزوقی نایب رئیس بانوان فدراسیون اعلام کرد: رقابت های فیتنس و مچ اندازی بانوان سراسر کشور سال 1399 برگزار خواهد شد.

مرزوقی در ادامه گفت: زمان برگزاری رقابت های مچ اندازی قهرمانی بانوان سراسر کشور نیمه اول سال 1399 خواهد بود و زمان برگزاری رقابت های فیتنس بانوان نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.