فیروزی داغدار و سیاه پوش شدرضا فیروزی نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن برادر داغدار و سیاه پوش شد.

رضا فیروزی نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن برادر داغدار و سیاه پوش شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رضا فیروزی نایب رئیس فدراسیون در غم از دست دادن برادر داغدار و سیاه پوش شد. فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن عرض تسلیت به رضا فیروزی، برای آن مرحوم آمرزش و برای خانواده محترم و معزز فیروزی صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.