حضور رئیس هیات تهران در محل فدراسیونپیش از ظهر امروز ابوالفضل قناعتی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان تهران با حضور در فدراسیون با رئیس و دبیر آن دیدار و گفتگو کرد.

پیش از ظهر امروز ابوالفضل قناعتی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان تهران با حضور در فدراسیون با رئیس و دبیر آن دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیش از ظهر امروز ابوالفضل قناعتی رئیس هیات تهران با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد رئیس و مهدی نصیبی دبیر آن دیدار و گزارش مبسوطي از آنچه در رقابت های قهرمانی استان تهران اتفاق افتاده بود را ارائه داد.

نحوه برگزاری رقابت های استان تهران و هر آنچه که در طول برگزاری آن اتفاق افتاده بود، مسائل حاشیه ای ایجاد شده در قبل از برگزاری مسابقات و .... از جمله نکاتی بود که قناعتی در صحبت های خود به آن ها اشاره داشت.

قناعتی همچنین به فعالیت های هیت استان تهران در سال آینده هم اشاره و خواهان تعامل بیشتر فدراسیون با آن هیات شد.

ناصر پورعلی فرد و مهدی نصیبی رئیس و دبیر فدراسیون نیز پس از اتمام
صحبت های رئیس هیات تهران، صحبت هایی را با قناعتی داشته و از او خواستند که قوانین و مقررات با دقت بیشتری در هیات انجام شود، ضمن اینکه در جلسه امروز رئیس و دبیر فدراسیون در خصوص مسائل حاشیه ای قبل از برگزاری مسابقات هم صحبت و رهنمودهای لازم را به رئیس هیات تهران ارائه دادند.