تسليت به رئيس هيات كرمانشاهحسين شيرواني رئيس هيات كرمانشاه در غم از دست دادن پدر همسر خود داغدار شد.

حسين شيرواني رئيس هيات كرمانشاه در غم از دست دادن پدر همسر خود داغدار شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام حسين شيرواني رئيس هيات كرمانشاه در غم از دست دادن پدر همسر خود داغدار و سياهپوش شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن عرض تسليت به حسين شيرواني، براي او صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.