دیدار مدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعداد یابی وزارت ورزش و جوانان با پورعلی فردمدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش وجوانان چندی قبل با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار و گفت و گو کرد.

مدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش وجوانان چندی قبل با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، احمد سعادتمند مدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان چندی پیش با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد رئیس آن دیدار و گفتگو کرد.

بحث در باره مسائل و تشکلات آموزشی و رفع ابهامات موجود یکی از عمده مسائلی بود که طرفین در خصوص آن به صحبت پرداخته و قرار شد که در جلسه دیگری كه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد گفت و گو ها ادامه پیدا کند.