رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور در 5 رشته برگزار می شودرقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور (انتخابی تیم ملی) بر اساس همان برنامه ریزی اعلام شده قبلی طی روزهای 7 لغایت 9 اسفند ماه در بندرعباس برگزار خواهد شد.

رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور (انتخابی تیم ملی) بر اساس همان برنامه ریزی اعلام شده قبلی طی روزهای 7 لغایت 9 اسفند ماه در بندرعباس برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور بر اساس همان بخشنامه اعلام شده قبلی طی روزهای 7 لغایت 9 اسفند ماه در بندرعباس برگزار خواهد شد. رقابت هایی که بر اساس آخرین تغییرات اعلام شده از سوی IFBB برترین های 3 رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک آن برای رقابت های آسیایی شانگهای چین انتخاب و اعزام خواهند شد.