آغاز رقابت های پرس سینه در اهوازرقابت های پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور در اهواز آغاز شد.

رقابت های پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور در اهواز آغاز شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور (جام فجر) از امروز 29 دی ماه در مجموعه ورزشی قدس اهواز آغاز شد. رقابت هایی که بنا بر اعلام برگزار کنندگان آن تا جمعه 4 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.