برگزاری سمینار تخصصی مچ اندازی ویژه بانوانسمینار تخصصی اصول و مبانی نوین در مچ اندازی ویژه بانوان برگزار خواهد شد.

سمینار تخصصی اصول و مبانی نوین در مچ اندازی ویژه بانوان برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سمینار تخصصی اصول و مبانی نوین در مچ اندازی، پیش نیاز دوره مربیگری و ارتقاء درجه داوری مچ اندازی ویژه بانوان برگزار خواهد شد. سمیناری که برگزار کنندگان تاریخ برگزاری آن را 4 بهمن ماه و مکان آن را مجموعه فرهنگی، ورزشی شهید غنی پور واقع در دوراهی قپان اعلام کرده اند.