رقابت قويترين مردان كشور در اصفهان برگزار شدمسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاه های کشور در ۲ رده وزنی منفی ۹۵ و منفی ۱۰۵ كيلو به میزبانی شهرستان شهرضاي اصفهان طي روزهاي ۶ لغايت ٨ آذر ماه با حضور مسئولین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.

مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاه های کشور در ۲ رده وزنی منفی ۹۵ و منفی ۱۰۵ كيلو به میزبانی شهرستان شهرضاي اصفهان طي روزهاي ۶ لغايت ٨ آذر ماه با حضور مسئولین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاه های کشور در رده منفی ۹۵ كيلو گرم با حضور ۵۹ ورزشکار از ۱۹ استان برگزار شد. شکرت کنندگان در دور مقدماتی در دو آیتم حمل چمدان و غلت لاستیک به رقابت پرداختند.

از 59 مدعی قهرمانی شرکت کننده، 30 نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که در مرحله نیمه نهایی نیز در 2 آیتم اسکات تعادلی و نگهداشتن گاری با حریفان خود رقابت کردند که در نهایت 6 ورزشکار به فینال راه یافتند و در آیتم های ۳گانه و گوی به مصاف حریفان خود رفتند. در پایان این رقابت ها، نتایج آن به شرح زير بدست آمد:

نفرات برتر رده وزنی منفی ۹۵
١-مهران اسدی
٢-علی اکبر اسدی
٣-سجاد مومنی
٤-سعید مهدوی
٥-یوسف رازقی
٦-روح الله روشنی

مرد اخلاق این رده وزنی:
حمید رمضانی

نتایج تیمی رده وزنی منفی ۹۵
١-استان تهران
٢-استان اصفهان
٣-استان کردستان

دسته وزنی منفی ۱۰۵ کیلو گرم ۲۸ ورزشکار از ۱۵ استان در مسابقات حضور داشتند که در مرحله مقدماتی در آیتم های اسکات تعادلی و چمدان با يكديگر به رقابت پرداختند. ۱۴ نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که برای رقابت در آیتم های غلت لاستیک و سه گانه به میدان رفتند و در ن پایان مرحله نیمه نهایی، ۶ نفر از مدعیان قهرمانی به فینال راه پیدا کردند. ورزشکاران در مرحله فینال که شامل سه آیتم حمل نقشه کنده و گوی بود به رقابت پرداختند تا نهایت برترین های این دوره از رقابت های منفی 105 کیلو گرم کشور به شرح ذیل معرفی شدند.

نفرات برتر رده وزنی منفی ۱۰۵
١-والی فلاحی
٢-رضا عبادی
٣-مجید عباسی
٤-علی شـُـکری
٥-جلیل عبدالهی
٦-علیرضا قریشی

مرد اخلاق این رده وزنی:
عباد کهنسال

نتایج تیمی رده وزنی منفی ۱۰۵
١-استان تهران
٢-استان اصفهان
٣-استان کردستان