سالکی نیا عزادار شدیعقوب سالکی نیا رئیس کمیته صنعت و محیط زیست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.

یعقوب سالکی نیا رئیس کمیته صنعت و محیط زیست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یعقوب سالکی نیا رئیس کمیته صنعت و محیط زیست فدراسیون، روز گذشته در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن عرض تسلیت به یعقوب سالکی نیا برای آن مرحومه آمرزش و برای خانواده محترم و معزز سالکی نیا صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.