برگزاری مجمع سالیانه فدراسیونمجمع سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 13 آذر ماه برگزار خواهد شد.

مجمع سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 13 آذر ماه برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدمسازی و پرورش اندام، مجمع سالیانه این فدراسیون با حضور تمامی اعضای مجمع ساعت 14 روز چهارشنبه 13 آذر ماه در محل آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.