بازگشت مچ اندازان به ايرانتيم ملي ٤ نفره مچ اندازي ايران فردا به تهران خواهد رسيد.

تيم ملي ٤ نفره مچ اندازي ايران فردا به تهران خواهد رسيد.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام تيم ملي ٤ نفره مچ اندازي ايران كه براي حضور در رقابت هاي جهاني روماني به شهر كنستانتا سفر كرده بود ، ساعت ٥ و ٣٠ دقيقه فردا چهارشنبه ١٤ آبان ماه وارد فرودگاه بين المللي حضرت امام خميني ( ره ) خواهد شد .