تست دوپينگ براي ملي پوشان پرورش اندامملي پوشان پرورش اندام چهارشنبه در محل فدراسيون تست دوپينگ خواهند داد.

ملي پوشان پرورش اندام چهارشنبه در محل فدراسيون تست دوپينگ خواهند داد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، ملي پوشان پرورش اندام ايران كه به تازگي نام آنها براي همراهي تيم اعزامي به فجيره امارات اعلام شده است، ساعت ٩ صبح چهارشنبه يكم آبان ماه در محل فدراسيون تست دوپينگ خواهند داد.