ملي پوشان تست دوپينگ مي دهند!دعوت شدگان به تيم هاي ملي هفته آينده تست دوپينك خواهند داد.

دعوت شدگان به تيم هاي ملي هفته آينده تست دوپينك خواهند داد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام دعوت شدگان به تيم هاي ملي در رشته هاي بادي كلاسيك، فيزيك، فيزيك كلاسيك و ماسكولار فيزيك هفته آينده و به ترتيب روزهاي اعلام شده ذيل راس ساعت 9 در محل فدراسيون براي انجام تست دوپينگ بايد حاضر باشند.

دوشنبه ١ آبان
نفرات تيم هاي بادي كلاسيك و ماسكولار فيزيك

سه شنبه ٢ آبان
نفرات تيم هاي فيزيك و فيزيك كلاسيك