دعوت از کریمی به پیشنهاد کمیته فنیسید مبین کریمی به اردوی تیم های ملی دعوت شد.

سید مبین کریمی به اردوی تیم های ملی دعوت شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سید مبین کریمی ورزشکار وزن 70 کیلو گرم پرورش اندام به پیشنهاد کمیته فنی به اردوی تیم های ملی دعوت شد تا کمیته فنی در خصوص اعزام و یا عدم اعزام ایشان تصمیم گیرنده نهایی باشد.