آخرین مسافران رقابت های جهانی شناخته شدندبا انجام مرحله بازبینی، نفرات برتر جهت عضویت در تیم های ملی ایران معرفی شدند.

با انجام مرحله بازبینی، نفرات برتر جهت عضویت در تیم های ملی ایران معرفی شدند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مرحله بازبینی نفرات برتر، پیش از ظهر امروز با حضور اعضای کمیته فنی، کمیته انضباطی و نماینده داوران در محل فدراسیون برگزار و در پایان نفرات ملی پوش تیم های ملی ایران به شرح ذیل معرفی شدند.

• پرورش اندام
65 کیلو گرم: حمیدرضا محمدی فر
70 کیلو گرم: حبیب فرهادی
75 کیلو گرم: فرشاد گنجی
80 کیلو گرم: صادق احمدی
85 کیلو گرم: ابراهیم ارزشمند
90 کیلو گرم: مهدی ارزشمند
95 کیلو گرم: مجتبی ارزشمند
100 کیلو گرم: محمود شریف پور
100+ کیلو گرم: مظاهر تابانی

• فیزیک
170 سانتی متر: ناصر خدامی
173 سانتی متر: آریا نوروزی
176 سانتی متر: فرید شیرمحمدزاده
179 سانتی متر: سید مصطفی سید ججینی
182 سانتی متر: مرتضی قایمی
182+ سانتی متر: علی تمیمی

• ماسکولار فیزیک
178 سانتی متر: حسین کریمی

• بادی کلاسیک
168 سانتی متر: حامد قادری
171 سانتی متر: محسن پورصابر
175 سانتی متر: سید عظیم متولی- بهزاد عدالت
180 سانتی متر: سجاد حیدری چگینی

• فیزیک کلاسیک
171سانتی متر: بهزاد تنگسری
175 سانتی متر: نوید سمایی
180+ سانتی متر: علیرضا حسنوند