تمديد فرصت ثبت نام بيمه تكميليثبت نام بيمه تكميلي قهرمانان و مربيان تا سه شنبه هفته آينده ٣٠ مهر ماه تمديد شد.

ثبت نام بيمه تكميلي قهرمانان و مربيان تا سه شنبه هفته آينده ٣٠ مهر ماه تمديد شد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، ابطحي مدير عامل صندوق حمايت از قهرمانان اعلام كرد، ثبت نام بيمه تكميلي قهرمانان و مربيان تا سه شنبه هفته آينده ٣٠ مهر ماه تمديد شده است و قهرمانان و مربيان متقاضي مي توانند با در دست داشتن مدارك لازم به آدرس صندوق واقع در بلوار فردوس شرقي، خيابان وفا آذر شمالي، كوچه پاييز، پلاك ٢ طبقه اول، واحد حمايتي مراجعه نمايند.