برگزاری سمينار 125 امتیازي هم زمان با آغاز نمایشگاه تجهیزات پزشکی ورزشیهم زمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 5 سمینار آموزشی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با مجموع 125 امتیاز در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد.

هم زمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 5 سمینار آموزشی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با مجموع 125 امتیاز در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، هم زمان با آغاز چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی طی روزهای 24 لغایت 26 مهر ماه سمینارهای "تمرینات TRX در فیتنس"، "روش های نوین تغذیه ورزشی و مکمل های چربی سوزی در تناسب اندام"، "مدیریت وزن، کالری و ترکیبات بدنی در فیتنس"، "برنامه نویسی پیشرفته در بدنسازی و تمرینات قدرتی" و "اجرای حرکات پیشرفته با رویکرد آناتومی کاربدری پیشرفته در بدنسازی" برگزاری می شود.

کارگاه های آموزشی ساعت 9 لغایت 13 و 14 لغایت 18 در مرکز افرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.