مهدی نورزاده در سوگ مادرمهدی نورزاده مسوول امور اداری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن مادرگرامی خود به سوگ نشست.

مهدی نورزاده مسوول امور اداری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در غم از دست دادن مادرگرامی خود به سوگ نشست.

به گزارش سايت رسمي فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مهدي نورزاده در غم از دست دادن مادر بزرگوار خود داغدار و سياهپوش شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن عرض تسلیت به ایشان، برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.