ترتيب برگزاري مسابقات قهرماني كشور مشخص شدتمامي تيم هاي شركت كننده در رقابت هاي قهرماني كشور در زنجان مي بايست با معرفي نامه معتبر از ادارات كل ورزش و جوانان استانها و هيات هاي پرورش اندام در زنجان حضور پيدا كنند.

تمامي تيم هاي شركت كننده در رقابت هاي قهرماني كشور در زنجان مي بايست با معرفي نامه معتبر از ادارات كل ورزش و جوانان استانها و هيات هاي پرورش اندام در زنجان حضور پيدا كنند.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام جلسه مسئولان برگزاري رقابت هاي پرورش اندام ، بادي كلاسيك ، فيزيك ، فيزيك كلاسيك و ماسكولار فيزيك قهرماني كشور انتخابي تيم هاي ملي با حضور رئيس ، دبير و روساي كميته هاي در گير در مسابقات در محل فدراسيون برگزار شد . جلسه اي كه در آن مقرر گشت اسامي كامل كليه تيم هاي شركت كننده در همان بدو ورود تحويل مسئولان برگزاري شود تا امكان دخل و تصرف بعدي در آنها به حداقل ممكن برسد.

در اين جلسه همچنين مقرر گشت به جز تيم هاي ميزبان و تهران و توابع آن كه مي توانند ٢ تيم را به مسابقات اعزام نمايند ، بقيه استان ها مثل هميشه با يك تيم حق حضور در مسابقات را خواهند داشت .

مسابقاتي كه طي روزهاي پنج شنبه و جمعه ١٨ و ١٩ مهرماه از ساعت ٩ آغاز و ترتيب برگزاري آن نيز اين چنين است كه پنج شنبه ١٨ مهرماه مسابقات بترتيب در رده هاي سني جوانان ، پيشكسوتان ، فيزيك ، ماسكولار فيزيك ، بادي كلاسيك و فيزيك كلاسيك برگزار خواهد شد و روز جمعه مسابقات در رشته پرورش اندام دنبال خواهد شد .