شرایط حضور اصحاب رسانه در رقابت های زنجان اعلام شدمقدمات حضور نمایندگان اصحاب رسانه جهت پوشش رقابت های قهرمانی کشور (انتخابی تیم های ملی) در زنجان توسط فدراسیون و هیات استان زنجان فراهم شد.

مقدمات حضور نمایندگان اصحاب رسانه جهت پوشش رقابت های قهرمانی کشور (انتخابی تیم های ملی) در زنجان توسط فدراسیون و هیات استان زنجان فراهم شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نمایندگان و اصحاب رسانه که خواهان پوشش خبری و تصویری رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی کشور (انتخابی تیم های ملی) در زنجان می باشند، می توانند با حضور در محل فدراسیون و ارائه درخواست کتبی از رسانه مورد نظر و یک قطعه عکس نسبت به دریافت ID کارت خود اقدام نمایند.