اصفهان میزبان قویترین مردان باشگاه های کشور شدرقابت های قویترین مردان باشگاه های کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

رقابت های قویترین مردان باشگاه های کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سیزدهمین دوره رقابت های قوی ترین مردان باشگاه های کشور در اوزان 95- و 105- کیلو گرم طی روزهای 6 لغایت 8 آذر ماه در استان اصفهان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان رقابت های اصفهان به نفرات اول تا سوم به ترتیب 3، 2 و یک میلیون تومان وجه نقد به عنوان جایزه تعلق خواهد گرفت.