گلایه فدراسیون تسلیم رئیس رسانه ملی شدگلایه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از رسانه ملی تسلیم علی عسگری رئیس آن شد.

گلایه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از رسانه ملی تسلیم علی عسگری رئیس آن شد.

به کزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، گلایه فدراسیون در خصوص آنچا که جمعه شب گذشته در برنامه ورزش از نگاه 2 گذشت پیش از ظهر امروز 7 مهر ماه تسلیم علی عسگری رئیس رسانه ملی شد.