تائید محرومیت دو داور بین المللی توسط کمیته انضباطیمحرومیت 4 ساله اکبر خزایی و محسن قرآن نویس توسط کمیته انضباطی فدراسیون از کلیه رقابت های ملی (انتخابی تیم های ملی) آسیایی و جهانی تائید شد.

محرومیت 4 ساله اکبر خزایی و محسن قرآن نویس توسط کمیته انضباطی فدراسیون از کلیه رقابت های ملی (انتخابی تیم های ملی) آسیایی و جهانی تائید شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محرم عبدی پور رئیس کمیته انضباطی فدراسیون، محرومیت 4 ساله اکبر خزایی و محسن قرآن نویس 2 تن از داوران بین المللی کشورمان را به دلیل قضاوت در رقابت های NPC تائید کرد.

کمیته انضباطی در حکم خود صراحتاً اعلام داشت، اکبر خزایی و محسن قرآن نویس برای مدت 4 سال از تاریخ 27 شهریور ماه 98 از حضور در تمامی رقابت های ملی (انتخابی تیم های ملی) آسیایی و جهانی محروم خواهند بود و این محرومیت شامل رقابت های استانی و کشوری نخواهد بود.