یوسف کرمی عزادار شدیوسف کرمی مربی پیشین تیم های ملی در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.

یوسف کرمی مربی پیشین تیم های ملی در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یوسف کرمی مربی پیشین تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک ایران در غم از دست دادن مادر داغدار و سیاه پوش شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این مصیبت را به خانواده بزرگ کرمی تسلیت گفته و برای آن مرحومه آمرزش و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.