پيام تبريك رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام به هادي چوپانناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام طي پيامي موفقيت هادي چوپان در ميدان معتبر مستر المپيا را به او تبريك گفت.

ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام طي پيامي موفقيت هادي چوپان در ميدان معتبر مستر المپيا را به او تبريك گفت.
به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون با ارسال پيامي موفقيت هاي هادي چوپان در ميدان معتبر مستر المپيا را به او تبريك گفت . متن پيام بقرار زير است :
آقاي هادي چوپان عزيز
قهرمان حرفه اي ايران و جهان

كسب عنوان قهرماني از نگاه مردمي و سومي رقابت هاي مستر المپيا را به جنابعالي ، خانواده بزرگوارتان ، جامعه ورزش و جامعه بزرگ بدنسازي و پرورش اندام تبريك گفته تداوم موفقيت هاي جنابعالي را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم .
ناصر پورعليفرد
رئيس فدراسيون بدنسازي و
پرورش اندام