افتخار آفريني هادي چوپان در رقابت هاي مستر المپياهادي چوپان قهرمان حرفه اي پرورش اندام ايران با شايستگي به عنوان سومي رقابت هاي مستر المپيا دست يافت.

هادي چوپان قهرمان حرفه اي پرورش اندام ايران با شايستگي به عنوان سومي رقابت هاي مستر المپيا دست يافت.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، هادي چوپان قهرمان حرفه اي پرورش اندام ايران با درخششي مثال زدني در رقابت هاي مستر المپيا ٢٠١٩ توانست به عنوان ارزشمند سومي اين رقابت ها دست يافته و افتخاري بزرگ را براي ايران كسب نمايد.هادي همچنين از نگاه مردمي قهرمان مستر المپيا شد و كمربند قهرماني را نيز دريافت كرد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن تبريك مجدد به هادي چوپان بخاطر اين افتخار آفريني ، و با اميد ايجاد فدراسيونهاي حرفه اي در كشور، اين موفقيت بزرگ را به هادي و خانواده اش در درجه اول و سپس به جامعه ورزش و جامعه بزرگ بدنسازي و پرورش اندام تبريك
مي گويد.