خسرو محمدی سیاه پوش شدخسرو محمدی داوربین المللی کشورمان در غم فراق پدر سوگوار و سیاه پوش شد.

خسرو محمدی داوربین المللی کشورمان در غم فراق پدر سوگوار و سیاه پوش شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، خسرو محمدی از داوران بین المللی کشورمان در غم فراق پدر داغدار و سیاه پوش شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن عرض تسلیت به خسرو محمدی عزیز، برای ایشان آرزوی صبر از درگاه خداوند مسئلت دارد.